Bent u gedupeerd? Hebt u schulden?

Sociale Banken Nederland (SBN) voert de Wet hersteloperatie toeslagen uit. Hiermee wil de Belastingdienst gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire helpen. Door een oplossing te bieden voor de schulden die ze hebben bij andere instanties dan de overheid.

Private schulden
Private schulden zijn bedragen die u nog moet betalen aan organisaties die niet bij de overheid horen. Dat kan de NS, uw energiebedrijf, uw zorgverzekeraar, uw woningbouwcorporatie of een webwinkel zijn. Veel ouders hebben ook geld geleend van familie en vrienden. Dit zijn informele schulden. Als die zijn vastgelegd in een notariële akte of een vonnis, kunt u deze ook doorgeven.
 
SBN betaalt (de meeste) private schulden af die zijn ontstaan in de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021.

Bent u gedupeerd? Hebt u uw schulden zelf betaald? 

Hebt u schulden betaald met het compensatiebedrag dat u van de Belastingdienst hebt ontvangen? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Wat voor betaalde schulden kan ik indienen?

Schulden die u eerder zelf hebt betaald met het compensatiebedrag dat u van de Belastingdienst hebt ontvangen. Voorbeelden zijn een betalingsachterstand bij uw energiebedrijf, uw zorgverzekeraar, uw woningbouwcorporatie of bij een webwinkel. Het gaat om bedragen die opeisbaar waren. Dat betekent dat u te laat was met betalen.
De betaling hebt u gedaan 
na het ontvangen van de compensatie. Het totaalbedrag kan nooit hoger zijn dan de compensatie.