Schulden bij familie en vrienden

Sommige gedupeerde ouders hebben geld geleend bij vrienden of familie. Betalingsachterstanden bij deze informele schulden worden alleen overgenomen door SBN als de lening is vastgelegd in een notariële akte. Veel van deze leningen zijn niet vastgelegd met een notariële akte. Daarom is er onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om een informele schuld goed te keuren.

Er is onder andere onderzocht of kopieën van bankafschriften, onderhandse akten, verklaringen van schuldeisers en/of kopieën van correspondentie met schuldeisers (bijv. mailwisselingen of whatsapp-berichten) zouden kunnen worden ingezet. SBN heeft na een beoordeling aangegeven dat deze stukken om twee redenen niet bruikbaar zijn: Het is heel moeilijk voor SBN om de echtheid van deze type documenten te controleren. Ook is het met de meeste van deze stukken niet mogelijk om vast te stellen of er sprake is van achterstallige betalingsverplichtingen. Dit komt vaak omdat er tussen de lener en de geldverstrekker nooit afspraken over bijvoorbeeld terugbetalen zijn vastgelegd. Het uitbreiden van de bewijslast zou voor gedupeerde ouders daardoor niet leiden tot overname van de schuld.

Helaas komt het erop neer dat er geen andere manieren goed genoeg zijn waarmee je een schuld bij familie of vrienden kunt aantonen.


<