NIEUWSBERICHT 17-2-2022

Lotgenotencontact gaat van start

Met ingang van vandaag (17 februari) gaat een groep gedupeerde ouders onder de naam Lotgenotencontact aan de slag met het ondersteunen van andere gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het gaat daarbij om drie activiteiten: de Lotgenotenlijn (een landelijke telefoonlijn), het ondersteunen van individuele ouders, en het deelnemen aan gemeentelijke bijeenkomsten voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.

De Lotgenotenlijn (030-44 20 000) is vanaf vandaag van maandag t/m zaterdag tussen 9-13 uur en 17-21 uur bereikbaar. Wie de lotgenotenlijn belt, krijgt een ouder aan de lijn die zelf ook gedupeerde is van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ouders kunnen hun verhaal delen en worden als zij dat willen, doorverwezen naar organisaties die hen verder kunnen helpen. Lotgenotencontact is ook bereikbaar via het emailadres  contact@lotgenotencontact.info en via een contactformulier op de website  www.lotgenotencontact.info

In haar  kamerbrief van 14 december 2021 geeft de staatssecretaris aan dat zij BOinK heeft gevraagd om in nauwe samenwerking met het Ouderpanel, een voorziening voor Lotgenoten in te richten. Daartoe heeft BOinK een aparte stichting opgericht waarbij niet alleen in de uitvoering maar ook in de aansturing en bestuur Lotgenoten zijn vertegenwoordigd. De groep ouders die in eerste instantie bij Lotgenotencontact aan de slag gaat, is zeer divers samengesteld en voor een deel de afgelopen jaren al actief geweest bij het ondersteunen van andere ouders.

Al begin 2020 hebben Ouderpanel en BOinK gewezen op de grote meerwaarde van de inzet van Lotgenoten bij ondersteuning van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. De afgelopen twee jaar zijn er op dit gebied vele initiatieven door zowel individuele ouders als oudergroepen ontplooid. Niet alleen individuele ouders maar ook gemeenten en andere instanties doen veelvuldig een beroep op Lotgenoten. Lotgenotencontact wil zoveel mogelijk aan deze vragen voldoen en nodigt andere initiatiefnemers uit om hierin samen te werken.

Lotgenotencontact is van en voor ouders. Het luisterend oor van lotgenoten, het delen van ervaringen en het helpen van elkaar. Met als doel een bijdrage te leveren aan een goede afronding van het persoonlijke en emotionele herstelproces van gedupeerde ouders