Hulp 
vinden en regelen 

Bent u (mogelijk) gedupeerd door de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslag affaire?

SBN schuldenloket 
Private schulden en al betaalde schulden

De meeste private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 worden afbetaald.

Hebt u al schulden betaald? In sommige situaties krijgt u deze schulden vergoed. Bekijk hoe dit werkt en wanneer dit wordt vergoed.

f.a.q. Kindregeling

Vragen en antwoorden

Hieronder zijn antwoorden op de meestgestelde vragen te vinden. Staat jouw vraag er niet tussen dan kan je ons natuurlijk altijd bellen of mailen.

Voor wie is de kindregeling?

Voor kinderen en pleegkinderen van gedupeerde ouders. Zie verderop voor meer details.

Wanneer is de kindregeling officieel van start gegaan?

Op 4 november 2022 is de wettekst gepubliceerd in het staatsblad. Daarmee is de Wet hersteloperatie toeslagen officieel van kracht. De kindregeling staat in die wet.

Wie voert de regeling uit?

Het financiële deel wordt uitgevoerd door het UHT: de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Zij nemen ook de 1e communicatie voor hun rekening richting de kinderen van gedupeerden. 

Wat houdt de kindregeling in?

De kindregeling is bedoeld als steun in de rug, zodat ook de kinderen hun herstel kunnen inzetten.

Kinderen krijgen:

 • een geldbedrag, uitgekeerd via het UHT
 • ondersteuning op de 5 leefgebieden vanuit de eigen gemeente
 • hulp bij hun emotioneel herstel, dit wordt ingang gezet door een landelijk rijksprogramma.


Om welk bedrag gaat het?

Leeftijd kind/jongere op 1 juli 2023:

0 tot en met 5 jaar – €2.000

6 tot en met 11 jaar – €4.000

12 tot en met 14 jaar – €6.000

15 tot en met 17 jaar – €8.000

18 jaar en ouder – €10.000

Het geldbedrag mogen de kinderen en jongeren zelf houden. Over dit bedrag hoeven de kinderen en jongeren geen belasting te betalen. Het gaat dus om nettobedragen.

Voor wie is het geld?

Het geld is echt bedoeld voor de kinderen en jongeren. Daarom stort UHT het geld op hun eigen bankrekening.

Is er behoefte om te praten over schulden of rood staan bij de bank? Of over hulp bij het oplossen hiervan?

Neem contact op met het serviceteam: 0800 – 2 358 358 en neem contact op met de gemeente.

Moet een kind (ouder) zich melden?

Nee. Meestal niet. De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bij UHT bekend. UHT weet welke ouder(s)/verzorger(s)  vastgesteld gedupeerd’ zijn. Dus kunnen zij de kinderen een brief sturen met meer uitleg.

Wanneer moet een kind (ouder) zich wél melden?

In deze 3 gevallen is aanmelden voor de kindregeling wel nodig:

 1. Het kind heeft pleegouders. Of heeft pleegouders gehad.
 2. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden.
 3. Het kind heeft geen burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het buitenland is geboren.
Aanmelden op mijntoeslagen.nl
 1. Ga naar mijn.toeslagen.nl en log in met je DigiD.
 2. Ga naar Wijzigingen doorgeven.
 3. Klik daaronder op Administratie.
 4. Klik dan op Ik wil me aanmelden voor de kindregeling.
 5. Volg de stappen in het scherm.

Bij twijfel: op de site van UHT staat een korte online vragenlijst.  https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/kindregeling/controle-aanmelden-kindregeling/

Wie krijgt de brief?

UHT stuurt eerst een brief met uitleg. Aan wie?

 •  Kinderen van 0 tot en met 11 jaar

UHT stuurt de brief naar de ouder(s)/verzorger(s)

 •  Kinderen van 12 tot en met 17 jaar

UHT stuurt de brief naar de kinderen. En ook een brief naar hun ouder(s)/verzorger(s).

 •  Jongeren van 18 jaar en ouder

UHT stuurt de brief naar henzelf.

 •  De startbrief gaat ook naar de ouders van alle kinderen (alle leeftijden).


Wat staat er in die brieven?
 • Brief 1. UHT geeft in deze brief informatie. Over de kindregeling en over het geldbedrag. UHT geeft aan of er informatie nodig is. Bijvoorbeeld een rekeningnummer.
 • Brief 2. Daarna betaalt UHT het geldbedrag en legt dat vast in een tweede brief. Dit is de formele beschikking.
Wanneer krijgt het kind bericht? En het geld?
 • UHT doet dit in stappen. Ze beginnen met de groep vanaf 18 jaar. Van de jongeren waar ze het rekeningnummer van weten. Ze beginnen met de oudste groep. Dat kan om ‘jongeren’ gaan die boven de dertig jaar zijn. Een deel van deze groep krijgt de brief in november 2022 en ontvangt ook nog dit jaar het geldbedrag.
 • Daarna gaan ze verder met de rest van de groep boven de 18 jaar. Langzaam werken ze toe naar de jongste kinderen.
 • Dat kan alles bij elkaar enkele maanden tot een jaar duren voor de momenteel bekende groep kinderen van bekende gedupeerden.
Krijgt het kind steun?

Kinderen en jongeren kunnen voor hulp terecht bij hun eigen gemeente. De kinderen en jongeren bespreken dan samen met hun gemeente welke hulp nodig is. En welke hulp het beste bij hen past.

 •  Kinderen en jongeren van 18 jaar en ouder kunnen zelf contact opnemen met hun gemeente.
 •  Ouder(s) of verzorger(s) van kinderen jonger dan 18 jaar kunnen contact opnemen met de gemeente.
Wat als een jongere (18 plus) in een andere gemeente woont dan gedupeerde ouder?

In welke gemeente kan 18plus jongere terecht voor de ondersteuning? 

 • De gemeente waar de inwoner ingeschreven staat biedt de brede ondersteuning. Dus de gemeente waar de jongere nu woont.
 • Als de 18plus jongere liever brede ondersteuning wil van de gemeente van de gedupeerde ouder, dan kan dat ook.
 • Als een 18 plus jongere in een andere gemeente wil gaan wonen (als er ‘perspectief is op duurzame vestiging’) dan kan ook die gemeente brede ondersteuningstraject opstarten.
Schulden

Het geldbedrag is voor de kinderen en jongeren. Het wordt niet verrekend met openstaande schulden. Ook niet met schulden bij de Belastingdienst/Toeslagen. Dat geldt voor kinderen onder de 18 jaar. Voor kinderen van 18 jaar en ouder gelden andere regels.

Anoniem praten?

Met wie kunnen kinderen contact opnemen om te praten over hun situatie, ervaringen, problemen.

 • De kindertelefoon voor kinderen tussen 8 en 18 jaar. Elke dag tussen 11:00 en 21:00 uur. Bellen en chatten. 0800-0432 – www.kindertelefoon.nl
 • Alles Oké? Supportlijn voor jongeren tussen 18 en 24 jaar Elke dag tussen 14.00 en 22.00 uur. Bellen en chatten. 0800-0450 – www.allesoke.nl


Waar staan de brieven?

Op 11 november heeft UHT deze brieven definitief gemaakt.

 • ‘Folder 18 plus (rekeningnummer bekend)’
 • ‘UHT bericht van betaling kindregeling meerderjarig’
 • ‘UHT beschikking met informatie kindregeling meerderjarig’.
 • ‘Enveloppen kindregeling’

De brieven vind je op de onedrive Kennisbank/kindregeling

Waarom start UHT met de alleroudste kinderen?

Kamerlid Kat diende in juni 2022 een motie in de Tweede Kamer in. Die motie is aangenomen. Tekst van de motie: “Verzoekt de regering bij inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie direct van start te gaan met de uitbetaling aan kinderen van wie de bankrekeningnummers reeds bekend zijn, zodat deze kinderen nog voor het einde van het jaar een uitbetaling van de kindregeling kunnen ontvangen.” Snelheid is dus de belangrijkste reden.

Welke kinderen?
 •  Kinderen van erkend gedupeerde ouders
 •  ‘Eigen’ kinderen en geadopteerde kinderen.
 •  Pleegkinderen en voormalig pleegkinderen van erkend gedupeerde ouders.
 •  Kinderen van de huidige partner.
 •  Kinderen die op 1 januari 2005 jonger waren dan 21 jaar óf kinderen die geboren zijn in de periode van 1 januari 2005 tot en met 3 november 2022.
 •  Nog niet: kinderen van de ex partner. De ex partner regeling wordt nog geschreven. De wettelijke definitie ontbreekt nu dus nog. De ex partner regeling komt pas halverwege 2023. Dan komt ook de regeling voor de kinderen van de ex partner.


Aanmelden of niet?

Aanmelden is dus het nodig! Raad ouders dus ook niet aan zich toch aan te melden. Doe dat alleen in de drie gevallen: zie de uitzonderingen.

Wat als beide ouders de kindregeling aanvragen?

Stel de ‘erkend gedupeerde‘ ouders zijn gescheiden en ze vragen beiden de kinderregeling voor hun kinderen aan, wat dan? Dat kan niet: aanvragen is voor de meeste kinderen niet nodig. UHT schrijft de kinderen een brief.

Om hoeveel kinderen gaat het?

Ongeveer 95.000 kinderen:

 • Ongeveer 31.000 onder de 12 jaar
 • Ongeveer 31.000 tussen 12 en 18 jaar
 • Ongeveer 31.000 18 jaar en ouder
Krijgen ouders zonder gezag de startbrief ook?

De brief gaat naar degene die het gezag heeft. Dan wordt de ouder niet geïnformeerd. Zie vragen die nog niet beantwoord zijn.

Waarom duurt die uitbetaling zo lang?

UHT werkt met zogenaamde ‘batches’. Dat is een groep kinderen. UHT start voorzichtig. En per groep. UHT wil eerst zien wat er gebeurt en of ze veel vragen krijgen.

Waar begint UHT?
 • De eerste 2500 brieven gaan op 16 november 2022 naar de 30-plussers. Zij krijgen geen startbrief. Dat gaat sneller. Op 7 december krijgen ze dan de tweede brief. Op 9 december ontvangen zij het geld.
 •  De twee ‘batches’ daarna (5000) krijgen ook geen startbrief. 
 • Vanaf janauri 2023 (vanaf ‘batch 3’) gaat UHT de startbrieven aan de volgende ‘batches’ sturen. Op leeftijd: van oud naar steeds jonger.
Hoe zit het met kinderen buiten Nederland?

Kinderen en jongeren die wonen in Caribisch Nederland of een ander land buiten Nederland kunnen zelf geen brede ondersteuning aanvragen. Hebben zij wel ondersteuning nodig? Dan moet dat in het plan van aanpak van hun ouder(s)/verzorger(s) komen.

Hoe zit het met (studie-) schulden van de oudere kinderen (18 plus)?
 •  De 10.000 euro komt in de boedel. En gaat dus mee in het afbetalen van schulden.
 •  Voor hen geldt het traject via SBN niet.
 •  Kinderen die studieleningen zijn aangegaan om hun ouders de ondersteunen zijn hier niet mee geholpen.
 •  De jongere heeft recht op brede ondersteuning.
Wat als een gemeente niets doet?

De gemeente kan een jongere wel via de SPUK ondersteunen. Sommige gemeenten doen dat wel andere niet. Sommige gemeenten doen het zelf, sommige besteden het uit. De kwaliteit wisselt.

Gemeenten moeten ondersteuning bieden. Meld het UHT als een gemeente niets doet. En laten we het bijhouden!

De SPUK. Gemeenten bieden brede ondersteuning op vijf leefgebieden: financiën, wonen zorg, gezin en werk. De afspraken over de compensatie van de kosten die gemeenten in het kader van de hersteloperatie maken, zijn opgenomen in specifieke uitkeringen (SPUK).

Niet ieder kind voelt zich gedupeerd, is dat niet oneerlijk?

Er zijn kinderen die de nare periode niet of nauwelijks hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld kinderen van de huidige partner. Ook zij krijgen geld. Het kan zijn dat zij ‘stomverbaasd’ zijn. Dat kan oneerlijk voelen. Maar dat is niet te voorkomen. UHT wil zo breed mogelijk kinderen bijstaan.

Wat doet een kind met dat geld?

Sommige kinderen en jongeren zullen hier niet goed mee om gaan. Bijvoorbeeld kinderen die aan drugs zitten. Kan een ouder de betaling tegengaan? De ouder krijgt de startbrief ook.

 •  Er kan een aanvraag tot uitstel van betaling gedaan worden voor kinderen onder de 18 jaar. Dit kan uiterlijk tot 10 dagen na ontvangst van de eerste brief.
 •  Dat kan de ouder niet doen voor een kind van 18 jaar of ouder. Die is meerderjarig. En kan alleen zelf dat verzoek tot uitstel indienen.
Kan een ouder het geld weigeren?

Als ouders het geld niet willen, dan kunnen ze dat weigeren. Bijvoorbeeld om religieuze redenen. Als ouders geen rekeningnummer doorgeven, dan kan het geld niet gestort worden.

Wat als een kind overleden is?

Gaat het geld dan naar de ouders? Dat moet nog geregeld worden. UHT pakt dit wel zorgvuldig op. Als ze zien dat een kind overleden is, dan nemen ze eerst contact op met gemeente en met de ouders. Er worden dan geen automatische brieven verstuurd.

De Wettekst vind je hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0047436/2022-11-05/0 De kindregeling staat in afdeling 2.2, artikelen 2.10 – 2.14

f.a.q. Commissie werkelijke schade (CWS) 

Vragen en antwoorden
Hieronder zijn antwoorden op de meestgestelde vragen te vinden. Staat jouw vraag er niet tussen dan kan je ons natuurlijk altijd bellen of mailen.
Wanneer ga ik naar de Commissie Werkelijke Schade?

Als u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen of als u kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet, dan krijgt u geld terug. Dat gaat in meerdere stappen:

1) Gedupeerde ouders ontvangen minimaal € 30.000 euro schadevergoeding. Het kabinet doet dat om gedupeerde ouders snel te helpen.

2) Daarna komt de integrale beoordeling. Een persoonlijk zaakbehandelaar maakt een hersteldossier. Een beoordelaar kijkt of u in aanmerking komt voor  de herstelregelingen. De beoordelaar bekijkt ook welk geldbedrag u krijgt.

3) Misschien is dit bedrag niet voldoende om de werkelijke schade die u hebt geleden te vergoeden. Misschien is uw werkelijke schade hoger omdat u bijvoorbeeld minder hebt kunnen werken, of omdat u psychische problemen had. In dat geval kunt u zich aanmelden bij de Commissie Werkelijke Schade. De CWS is ingesteld door de staatssecretaris en is onafhankelijk.

Wat doet de Commissie Werkelijke Schade?

De commissie onderzoekt in individuele gevallen de werkelijke schade die een ouder door de problemen met de kinderopvangtoeslag heeft geleden. Is die werkelijke schade hoger dan de compensatie die de ouder van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toelagen (UHT) heeft gekregen? Dan kan de CWS aan UHT adviseren om een aanvullende schadevergoeding uit te keren.

Wat is werkelijke schade?

Werkelijke schade gaat om al uw andere schade. Die u door de problemen met uw kinderopvangtoeslag hebt geleden. Bijvoorbeeld:

 • Kosten voor hulp en bijstand aan uw gezin
 • Kosten voor psychische hulp
 • Vermogensschade (als u bijvoorbeeld spullen voor een te lage prijs heeft moeten verkopen)
 • Inkomensschade (als u bijvoorbeeld minder hebt kunnen werken door de problemen met de kinderopvangtoeslag)
 • Schade die moeilijker in een geldbedrag is uit te drukken, zoals emotionele schade.
Hoe beoordeelt de CWS immateriële schade?

Elk verzoek dat bij de CWS binnenkomt, wordt zeer zorgvuldig èn op maat bekeken. Daarbij gebruikt de CWS wel vaste richtlijnen. Met het beoordelingskader immateriële schadekrijgt u meer inzicht in wat u bij de CWS kunt verwachten.

En mijn schulden dan?

De Commissie Werkelijke Schade kijkt niet naar uw schulden. Daar is een andere aanpak voor. Die uit vier stappen bestaat:

1.      Het pauzeren van private schulden (dus even stopzetten van bijvoorbeeld uw huurschuld)

2.      Het kwijtschelden van publieke schulden (het niet meer hoeven betalen van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen)

3.      Het zoveel mogelijk afbetalen en oplossen van private schulden

4.      Het vergoeden van schulden die al afbetaald zijn.

Zie https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/verder-zonder-schulden/


Wanneer kan ik naar de CWS?

Als u de definitieve beschikking van de integrale beoordeling heeft gekregen van de UHT. Pas daarna kunt u naar de CWS.

Hoe meld ik me?

Dat doet u met een verzoekformulier. Dat staat hier: https://www.werkelijkeschade.nl/aanmelden

Op dit formulier geeft u alle schade die u hebt geleden op. U legt uit hoe de schade is ontstaan. Die uitleg is belangrijk. U kunt ook vragen om een persoonlijk gesprek met de CWS om uw verhaal te vertellen.

Wat levert CWS op?

Als de CWS vindt dat uw schade hoger is, dan schrijft ze dat in een advies. Dit advies gaat naar UHT. CWS adviseert UHT dan om een aanvullende schadevergoeding uit te betalen. UHT neemt een besluit. UHT stuurt u hierover bericht.

Niet eens?

Bent u het niet eens met het besluit van UHT? Dan kunt u bezwaar maken. Ben u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt naar de rechter.

Juridische hulp nodig?

U kunt gratis juridische hulp krijgen. Die hulp is onafhankelijk. Dat kan gaan om hulp bij het invullen van het verzoekformulier. Of hulp bij wat er daarna gebeurt. Meer informatie staat hier: https://www.werkelijkeschade.nl/aanmelden/juridische-hulp

Is de commissie onafhankelijk?

Ja. De Commissie Werkelijke Schade (CWS) is ingesteld door de staatssecretaris en onafhankelijk. De leden hebben nooit bij de Belastingdienst/Toeslagen gewerkt. De leden werken een of twee dagen per week voor deze commissie. Op de andere dagen werken ze bijvoorbeeld als advocaat of hoogleraar. De leden hebben veel kennis. Zij kunnen dus goed adviseren over de schade.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Het is druk bij CWS. Het kan op dit moment enkele weken tot maanden duren voordat de CWS met u aanvraag kan starten. U krijgt dan bericht.

Hoe lang duurt het na de aanmelding?

Dat is niet te zeggen. Dat hangt ervan af hoe ingewikkeld het verzoek is. En van hoeveel andere verzoeken de CWS op dat moment behandelt.

Waar staat CWS met de behandelingen?

In januari 2023:

·       hadden 1104 ouders gevraagd om een aanvullende vergoeding;

·       zijn 676 aanvragen gestart (dat kan een administratieve of een inhoudelijke start zijn);

·       heeft CWS 276 adviezen aan UHT gegeven.

Er is ook nog een Commissie van wijzen, wat doet die dan?

De commissie van Wijzen is niet hetzelfde als de Commissie Werkelijke Schade. De Commissie van Wijzen beoordeelt of is gehandeld met ‘institutionele vooringenomenheid’. Ook adviseert de commissie over situaties die zo ernstig zijn dat er dringend extra hulp nodig is via de vangnetregeling. Hier vindt u meer informatie: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/over-uht/commissie-van-wijzen

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.

Iedere drie maanden stuurt staatssecretaris De Vries een voortgangsrapportage (VGR) aan de Tweede Kamer. De dertiende VGR is op 3 februari aangeboden. De voortgangsrapportage gaat over kwartaal vier van 2022. In samenwerking met BOinK geven we een korte samenvatting zonder oordeel over de rapportage.