Samen staan we sterker dan alleen

De Stichting Lotgenotencontact is op 17 februari 2022 gestart met het ondersteunen van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. De Stichting is onafhankelijk maar is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Financiën.

Al vanaf begin 2020 is door o.a. BOinK en het ouderpanel gewezen op de grote meerwaarde van de inzet van lotgenoten bij de ondersteuning van gedupeerde ouders.

Kamerbrief van Staatsecretaris Toeslagen

In de kamerbrief van 14 december 2021 geeft de staatssecretaris aan dat zij BOinK heeft gevraagd om in nauwe samenwerking met het ouderpanel, een voorziening voor lotgenoten in te richten.

Daartoe heeft BOinK een aparte stichting opgericht, Stichting Lotgenotencontact, waarbij niet alleen in de uitvoering, maar ook in de aansturing en bestuur lotgenoten zijn vertegenwoordigd.

Wat kan Stichting Lotgenotencontact voor u betekenen?

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij de Stichting Lotgenotencontact zijn allemaal gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire. Zij zetten hun eigen ervaringen in om gedupeerde ouders bij te staan.

Ze zijn afkomstig uit heel Nederland en al enige tijd actief geweest bij het ondersteunen van gemeenten en/of andere gedupeerde ouders. Zij worden intern persoonlijk begeleid om dit werk professioneel uit te voeren.


Ervaringen delen

Het delen van ervaringen met andere gedupeerde ouders wordt specifiek genoemd als een waardevolle bijdrage aan het herstelproces. Dit kan betrekking hebben op een erkenning of herkenning, maar ook op steun en uitwisseling van praktische informatie.

Persoonlijk gesprek

Na de eerste toets van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) vindt een persoonlijk gesprek tussen ouder, de gemeente en UHT plaats. De ouder mag iemand meenemen naar dit gesprek, zoals een eigen vertrouwenspersoon, een ervaringsdeskundige of een hulpverlener vanuit de gemeente.